Om Revira

Revira – ofarligt för miljö, människor och djur.

Revira är en produktserie som bygger på en unik fysikalisk behandlingsteknik. Medlet fungerar som en varningssignal för djuren som får dem att välja andra vägar och avstå från att beträda behandlade ytor. Tekniken har utvecklats av zoologisk expertis och bygger på ingående kunskaper om djurens beteende.

Många skogsägare, golfbanor, parker, kyrkogårdar och villaägare har använt metoden i över femton år med mycket positiva resultat. Försök i Tyskland har visat förbättrad säkerhet mot viltolyckor vid användning längs vägar. Tekniken har stora fördelar ur miljösynpunkt samtidigt som den är skonsam, djurvänlig och mycket enkel att applicera.

Revira-granulatet är avsett att fungera på djur under normal förflyttning och sökande efter mat. Stressade djur som blir jagade under brunstperiod eller vid jakt kan ibland passera över behandlad yta. Erfarenhet visar dock att behandling med Revira under alla omständigheter minskar trafiken och risken för skador väsentligt.

Bökad trädgård

Prickarna visar var Revira ligger, och hur vildsvinen har bökat bortom ”staketet”.

Bruksanvisning
Spridningsinstruktioner
Leca kulor

Revira är ett medel som kan avskräcka vilt. Viltgranulatet fungerar som en varningssignal för djuren och kan få dem att välja andra vägar och avstå från att beträda spärrade ytor. Används som ett ”staket” för att stängsla djur ute. Sprids glest i ca 2 meters bredd. Mot djur man vill fördriva t ex mullvad och sork sprids granulatet över hela den angripna ytan och även i färska hål och gångar. Skyddseffekten varar normalt 4-6 månader. I sluten förpackning är lagringstiden minst 3 år.

Revira finns i förpackningar om 2 liter, 4 liter eller 15 liter. 

Revira extra
Revira Special

Skadedjursbutiken öppnas i nytt fönster.